Đọc các Điều khoản và Điều kiện bên dưới để có thể hiểu về quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là người dùng trên nền tảng SFI Learning Hub

Quý khách hàng có nghĩa vụ duy trì tính chính xác của thông tin tài khoản đăng ký và cập nhật mới nếu có bất kỳ sự thay đổi nào. Mỗi cá nhân truy cập phải có trách nhiệm với tài khoản, mật khẩu và hoạt động của mình trên Nền tảng. Quý khách hàng phải liên hệ và thông báo kịp thời cho Saigon Futures trong trường hợp nghi ngờ về hành vi sử dụng trái phép tài khoản của quý khách hàng. Trong trường hợp quý khách hàng không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện, Saigon Futures không có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề tổn thất và thiệt hại tại mục 1.

SFI Learning Hub với tên miền chính là https://learning.saigonfutures.com/ là nền tảng trực tuyến chia sẻ nội dung và kiến thức về thị trường giao dịch Hàng hóa phái sinh (sau đây gọi tắt là “Nền tảng”). Tất cả các nội dung từ tên miền chính https://learning.saigonfutures.com/ và tên miền phụ kèm theo tên miền chính đều thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Saigon Futures (sau đây gọi tắt là “Saigon Futures”).

Khi quý khách hàng (cá nhân hoặc thay mặt cho đơn vị mà quý khách hàng đại diện) tiến hành truy cập vào Nền tảng, nghĩa là quý khách hàng đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng, chính sách bảo mật được quy định bởi Saigon Futures (sau đây gọi tắt là “Điều khoản và Điều kiện”).

Nếu quý khách hàng không đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng không truy cập và sử dụng Nền tảng.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Saigon Futures có thể điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo cho quý khách hàng hay đưa ra bất kỳ lý do gì. Các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải và cập nhật mới nhất. Đề nghị quý khách hàng truy cập vào mục Điều khoản và Điều kiện thường xuyên để kiểm tra sự thay đổi và cập nhật mới, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của quý khách hàng. Trong trường hợp có sự thay đổi và cập nhật về Điều khoản và Điều kiện, quý khách hàng phải tuân thủ với Điều khoản và Điều kiện đã được cập nhật, nếu quý khách hàng không đồng ý vui lòng ngay lập tức ngừng sử dụng Nền tảng.

1. TÀI KHOẢN

1.1. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MỚI

Để sử dụng các tính năng trên Nền tảng, quý khách hàng phải tiến hành cung cấp một số thông tin cá nhân tại biểu mẫu “Đăng ký” https://learning.saigonfutures.com/dang-ky.

Quý khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin đăng ký bắt buộc trên Nền tảng là trung thực và chính xác. Saigon Futures có quyền xóa, vô hiệu hóa tài khoản trong trường hợp nghi ngờ thông tin truy cập của quý khách hàng không tuân thủ các nội dung trong Điều khoản và Điều kiện.

1.2. QUY ĐỊNH VỀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

Bằng cách đăng ký mở mới tài khoản trên Nền tảng, quý khách hàng không được sử dụng tài khoản để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định theo pháp luật tại nơi quý khách hàng sinh sống cũng như theo quy định của bộ luật quốc tế.

2. TRUY CẬP

2.1. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quý khách hàng phải tuân thủ các điều khoản sử dụng dịch vụ cũng như các điều khoản về sử dụng tất cả những tài liệu, nội dung, thông tin liên quan do Saigon Futures cung cấp. Trong trường hợp quý khách hàng muốn sử dụng cho các mục đích khác phải nhận được sự phê duyệt từ Saigon Futures.

Sử dụng, sao chép, tái chế, xuất bản lại, chỉnh sửa, tạo ra tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên nền tảng cho mục đích công cộng hoặc thương mại;

(a) Phân phát, dịch thuật, sửa đổi hay làm xáo trộn bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên nền tảng;
(b) Bán, cho thuê, cấp phép, chuyển nhượng, hoán đổi hoặc chuyển quyền của Quý khách trong Điều khoản và Điều kiện này; hoặc
(c) Cho phép hay giúp người khác thực hiện các hành vi được quy định từ mục (a) đến (c).

2.2. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Saigon Futures luôn nỗ lực cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin liên quan đến kiến thức thị trường Hàng hóa phái sinh cho tất cả người dùng truy cập vào Nền tảng. Tuy nhiên, trong quá trình đăng tải, nghiên cứu không thể tránh những lỗi kỹ thuật liên quan, do đó Saigon Futures không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáng tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có đối với những thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc hình ảnh, văn bản có liên quan và tất cả các tài liệu khác có trên Nền tảng cho bất kỳ mục đích nào. Tất cả những thông tin đăng tải chỉ mang tính chất tham khảo và khuyến nghị.

2.3. TƯ LIỆU BÊN THỨ BA

Những thông tin trong khóa học có thể sẽ được dẫn hoặc chứa những thông tin tham khảo về nguồn và tài liệu cho quý khách hàng tham khảo (Gọi chung là “Tài liệu của bên thứ ba”). Những Tài liệu của bên thứ ba sẽ không thuộc quyền kiểm soát của Saigon Futures và Saigon Futures sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Tài liệu của bên thứ ba nào. Saigon Futures chỉ cung cấp các thông tin cho quý khách hàng tham khảo và thuận tiện cho quá trình nghiên cứu mà không xem xét, phê duyệt, hay giám sát hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố về việc đảm bảo nghĩa vụ liên quan đến Tài liệu của bên thứ ba. Quý khách hàng sẽ có trách nhiệm tự chịu rủi ro khi sử dụng các Tài liệu của bên thứ ba nêu trên.

3. QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

3.1. BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Saigon Futures luôn coi trọng và đề cao vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng, sử dụng các biện pháp tốt nhất nhằm bảo vệ thông tin đăng ký, đăng nhập, thông tin thanh toán của quý khách theo quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Điều 8 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm: Xử lý dữ liệu cá nhân trái với quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Xử lý dữ liệu cá nhân để tạo ra thông tin, dữ liệu nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xử lý dữ liệu cá nhân để tạo ra thông tin, dữ liệu gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; Cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan có thẩm quyền; Lợi dụng hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân để vi phạm pháp luật.

Quý khách hàng vui lòng không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác với mục đích can thiệp vào hệ thống, làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Nền tảng. Saigon Futures nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá, cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại, hay xâm nhập vào hệ thống thông tin của Nền tảng. Saigon Futures sẽ tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ truy tố các cá nhân vi phạm các Điều khoản và Điều kiện theo quy định của pháp luật.

3.2. SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tất cả các thông tin không bao gồm dữ liệu hay thông tin cá nhân mà quý khách hàng chuyển đến Nền tảng bằng thư điện tử hay bằng cách khác bao gồm các dữ liệu, câu hỏi, góp ý, đánh giá, đề nghị được coi như là các thông tin không bảo mật và không độc quyền, các thông này sẽ trở thành tài sản của Saigon Futures. Các thông tin trên có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào bao gồm tiếp thị, chào mời sản phẩm mới, v.v.

4. ĐIỀU KIỆN CHUNG

Khi tiến hành đăng ký tài khoản trên Nền tảng, quý khách hàng được xem như đã đọc và đồng ý với toàn bộ về Điều khoản và Điều kiện của Saigon Futures.

Quý khách không được quyền sử dụng dịch vụ, nội dung trên Nền tảng cho bất kỳ hoạt động nào phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng quốc gia nơi quý khách hàng sinh sống và làm việc, cũng như luật quốc tế.

Quý khách không được quyền sao chép, phân phối lại, bán, tạo các sản phẩm phái sinh, dịch ngược các nội dung trên Nền tảng. Quý khách cũng không được phép dùng bất kỳ biện pháp nào để can thiệp hoặc làm hư hại đến Nền tảng. Quý khách hàng phải bồi thường những tổn thất cho Saigon Futures khi quý khách hàng thương mại hóa dịch vụ của Saigon Futures cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép từ Saigon Futures.

Quý khách hàng không được quyền sử dụng bất kỳ hình ảnh bản quyền, logo hay bất kỳ sản phẩm có thương hiệu của Saigon Futures để truyền thông, quảng cáo hoặc nhằm mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép của Saigon Futures.

Trong trường hợp quý khách hàng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện từ mục 1 đến mục 4, Saigon Futures có quyền liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền để điều tra và truy tố các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Saigon Futures hỗ trợ giải quyết các thắc mắc và trả lời các câu hỏi về Điều khoản và Điều kiện của quý khách qua email: cskh@saigonfutures.com. Mọi giải thích, trao đổi qua các kênh thông tin khác đều chỉ có giá trị tham khảo và không được dùng để dẫn chiếu khi xảy ra tranh chấp.