3. Tìm hiểu về Công ty Cổ phần Saigon Futures (SFI)

22 người đã đăng ký Chưa có đánh giá

Saigon Futures một trong những thành viên kinh doanh đầu tiên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) với mã thành viên 002. Các dịch vụ nổi bật được chia sẻ trong chương trình này để giúp người xem có hiểu rõ và yên tâm khi đồng hành cùng Saigon Futures, bao gồm:

  • Giới thiệu về Saigon Futures.
  • Các phân tích chuyên sâu mà Saigon Futures cung cấp.
  • Giới thiệu về hệ thống E-KYC tại Saigon Futures.
  • Đội ngũ quản lý rủi ro.
Xem thêm
Khoa hoc
Miễn phí
Free acess this course