1. Giới thiệu về thị trường giao dịch Hàng hóa phái sinh

1 giờ 62 người đã đăng ký 5,0 (1)

Khám phá những kiến thức cơ bản về thị trường Hàng hóa phái sinh để có thể hiểu rõ về cách thức hoạt động của thị trường và các kênh Đầu tư liên quan, giúp đa dạng hóa danh mục Đầu tư cũng như tận dụng cơ hội sinh lời tiềm năng. Chương trình bao gồm các nội dung sau:

  • Định nghĩa và phân loại các kênh Đầu tư phổ biến hiện nay.
  • So sánh các kênh Đầu tư hiện đại.
  • Định nghĩa và so sánh giữ Đầu cơ và Đầu tư.
  • Thế nào là Đầu cơ hợp pháp?
  • Định nghĩa cơ bản về Hàng hóa phái sinh.
  • Lịch sử phát triển và nền tảng pháp lý của thị trường Hàng hóa phái sinh.
  • Giá trị mà thị trường Hàng hóa phái sinh mang lại.
Xem thêm
Khoa hoc
Miễn phí
Free acess this course