9. Các báo cáo quan trọng cần lưu ý khi giao dịch

16 người đã đăng ký Chưa có đánh giá

Các báo cáo tài chính trên thế giới cung cấp các thông tin quan trọng về sản lượng, sản xuất, tình hình xuất nhập khẩu, triển vọng giá sản phẩm,..
Đây là cơ sở giúp nhà đầu tư đánh giá và dự đoán được giá của sản phẩm trong tương lai, hỗ trợ đưa ra quyết định mua bán tối ưu. Tìm hiểu thông tin về các báo cáo quan trọng trong thị trường hàng hóa phái sinh, bao gồm:
1. Báo cáo USDA
2. Báo cáo Conab
3. Báo cáo Unica
4. Báo cáo EIA
5. Cuộc họp Opec+
Xem thêm
Khoa hoc
Miễn phí
Free acess this course