8. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hoá trên thị trường giao dịch

13 người đã đăng ký Chưa có đánh giá

Giá cả của các sản phẩm trên thị trường hàng hóa phái sinh không những bị ảnh hưởng bởi giá hàng thực mà còn bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau. Nhà đầu tư cần theo dõi, cập nhật kịp thời, đánh giá kỹ các thông tin có thể ảnh hưởng đến giá của hàng hóa, nhằm đưa ra quyết định mua/bán phù hợp, hạn chế rủi ro giao dịch. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa bao gồm:
1. Tình hình chính trị thế giới
2. Ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng trên thế giới
3. Chu kỳ suy thoái kinh tế
4. Lạm phát
5. Mùa vụ
6. Thông tin xuất nhập khẩu
Xem thêm
Khoa hoc
Miễn phí
Free acess this course