7. Nền tảng giao dịch Hàng hóa phái sinh – CQG

14 người đã đăng ký Chưa có đánh giá

CQG ( Comprehensive Quotes and Graphics) – Nền tảng giao dịch hàng đầu trên thế giới dành cho thị trường tài chính, cung cấp giải pháp và công cụ hỗ trợ nhà đầu tư đặt lệnh, quản lý tài khoản, truy cập dữ liệu giá với thời gian thực,… Tìm hiểu những tính năng vượt trội của phần mềm CQG trong chủ đề này, bao gồm:

1. Giới thiệu về nền tảng CQG

2. Hướng dẫn sử dụng nền tảng CQG

3. Các lệnh phổ biến trong hàng hóa phái sinh

4. Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch

5. Cách thức đóng/mở vị thế giao dịch

6. Quy định về ký quỹ

Xem thêm
Khoa hoc
Miễn phí
Free acess this course